Din tradiții strămoșești

„Din tradiții strămoșești” din 8 iulie 2023. ▶ Nicolae Gribincea, fondator al ansamblului etnofolcloric Plăieșii.

„Din tradiții strămoșești” din 8 iulie 2023. ▶ Nicolae Gribincea, fondator al ansamblului etnofolcloric Plăieșii.

В эфире