Economic

Republica Moldova își propune să eficientizeze energetic clădirile publice

Republica Moldova își propune să eficientizeze energetic anual câte 3% din suprafața clădirilor publice, pentru a reduce pierderile de energie și, respectiv, costurile cu resursele energetice. Potrivit Ministerului Energiei, circa 50% din consumul de energie în țară revine sectorului clădiri, inclusiv publice.

Sursa notează că această valoare este mai mare decât media europeană de 3,4 ori și sunt necesare măsuri de eficiență energetică. În acest context, autoritățile publice sunt îndemnate să utilizeze ghidul de eficiență energetică în clădiri, elaborat cu sprijinul Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa.

Ghidul este structurat în trei părți principale care oferă o imagine de ansamblu a situației existente, definește măsurile necesare și se încheie cu o estimare a valorilor măsurilor și a indicelui de cost al construcției acestora.

Viorica Rusica

Viorica Rusica

Autor

Citește mai mult