Economic

Raportul MONEYVAL: Republica Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Republica Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, dar trebuie să înlăture mai multe deficiențe, anunță Comitetul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) într-un raport de monitorizare, publicat pe 11 iunie.

Experții de la MONEYVAL a salutat faptul că Republica Moldova a înregistrat progrese în remedierea lacunelor tehnice ce vizează „aplicarea sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, de finanțarea terorismului, de proliferarea armelor de distrugere în masă și de finanțarea acestora”.

Totodată, MONEYVAL a constatat că autoritățile de la Chișinău moldovene au făcut „doar progrese limitate în remedierea neajunsurilor care afectează aplicarea standardelor FATF (Grupul de Acțiune Financiară) cu privire la activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale”.

Experții MONEYVAL au menționat faptul că Republica Moldova nu a îndeplinit așteptările legate de remedierea majorității deficiențelor de conformitate tehnică” semnalate în raportul de evaluare din iulie 2019. În acest sens, Comitetul îndeamnă autoritățile moldovene să facă acest lucru până în iunie 2025.

Dintre cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară (FATF), Republica Moldova a îndeplinit în totalitate nouă recomandări, alte 25 de recomandări au fost îndeplinite „în mare măsură”, iar șase – „parțial” îndeplinite, notează MONEYVAL.

În concluzie, în raport se menționează că Republica Moldova continuă să fie monitorizată și este așteptată să raporteze progresele către MONEYVAL în termen de un an.

Comitetul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) a fost creat prin intermediul unei rezoluții adoptate de Comitetul de miniștri al Consiliului Europei pe 13 octombrie 2010.

În ianuarie 2020, Guvernul de la Chișinău a înființat un Grup de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024, pentru evaluarea națională a riscurilor în domeniu, precum și pentru realizarea angajamentelor asumate față de partenerii externi de dezvoltare.

Carolina Străjescu

Carolina Străjescu

Autor

Citește mai mult