Economic

Veniturile la bugetul de stat pentru anul 2023 s-au majorat cu 9%. Raportul, audiat în Parlament

Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2023 a fost audiat astăzi, 14 iunie, de Parlament. Potrivit datelor prezentate, compartimentul venituri a fost realizat la nivel de 98,2 %, iar cel de cheltuieli – la nivel de 96 %. Comparativ cu anul 2022, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 9%. Partea preponderentă din venituri – 87,3 % o constituie încasările din impozite și taxe.

zf.ro
Sursa: zf.ro

Veniturile realizate ale bugetului de stat pentru anul trecut au constituit 64 603 622,9 mii de lei, cheltuielile – 80 727 187 mii de lei, cu un deficit în sumă de 16 123 564,1 mii de lei.

Legea bugetară anuală a fost modificată de trei ori pe parcursul anului trecut pentru a fi ajustați indicatorii bugetari la venituri și cheltuieli, totodată, fiind revizuite programele bugetare în curs de realizare. Astfel, principalele redistribuiri de alocații au fost direcționate către Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, Fondul rutier, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

De asemenea, au fost majorate prestațiile sociale pentru susținerea financiară a unor consumatori casnici vulnerabili la energie, au fost acordate plăți unice angajaților din sistemul educațional, personalului din cadrul instituțiilor sportive, militarilor cu atribuții în domeniul asigurării ordinii publice.

Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2023 mai conține informații despre sursele de finanțare a deficitului, datoria de stat și soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat.

Auditul efectuat de Curtea de Conturi privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023 a stabilit că Raportul prezentat de Guvern oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Echipa de auditori atrage atenția că este necesar de îmbunătățit cadrul normativ privind recunoașterea, planificarea, executarea și raportarea subvențiilor și granturilor acordate.

Rodica Mazur

Rodica Mazur

Autor

Citește mai mult